Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Dünya ekonomisinde yaşanan krizlerin ardından iş dünyasının en önemli kazanımı sürdürülebilir rekabet gücü için yeni işbirliği modellerinin ortaya çıkmasıdır.

80’li yıllarla gelişen serbest ekonomi akımına, günümüzün işbirliği ve kümelenme eğilimleri eklendiğinde iş dünyasının karşısına çok önemli fırsatlar çıkmaktadır.

Bugün, küresel ekonominin en stratejik unsuru ve ülkelerin gerçek zenginleşmesinin en önemli yolu ihracat konusunda sürdürülebilir bir süreç elde etmek, KOBİ’lerin üretim ve ihracattaki etkinliğini artırmak, uluslararası şirketlerin sayısını ve niceliğini artırmak adına kümelenme temelli rekabet stratejilerinin ortaya konulması, bu kapsamda uygulanabilir, gerçekçi eylem planlarının geliştirilerek sektöre gerçek bir vizyon ve hedef kazandırılması çok önemlidir.

Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ve Odamızın da ortağı olduğu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi ve bu proje kapsamında hazırlanan sektör stratejisi çok önemlidir.

Geçmişte tarım ve el sanatları ile geçim sağlayan ve 80’li yıllarda sanayileşmeye başlayan Kahramanmaraş, bugün Türkiye’nin stratejik kentleri arasına girmiş, sanayi üretiminde ve enerjide söz sahibi konuma ulaşmış ve her geçen gün gelişerek son 10 yılda 4 kat büyüme kaydetmiştir.

Tekstil ve metal mutfak sektöründe Türkiye’nin lideri konumuna ulaşmıştır.

Son üç yılın ihracatına baktığımızda 2010 yılında 60,5 milyon dolar, 2011 yılında 76,4 milyon dolar ve 2012 Ekim ayı itibariyle 57,8 milyon dolar ihracat gerçekleştiren metal mutfak eşyaları sektörünün Kahramanmaraş ihracatındaki payı son üç yıl ortalamasına göre %10,2’dir.

Bundan sonraki dönemde, Kahramanmaraş yılda 5 milyar dolar ihracat hedefinin en az 20’sinin metal mutfak eşyaları sektörü tarafından gerçekleştireceği vizyonu ile geleceğe ışık tutacağına inanıyorum.