Küme Profili

Küme Profili

Firma Sayısı: 63

Çalışan Sayısı: 3500

Üniversite Mezunu Çalışan Sayısı: 150

İhracaat Değeri(2011): 56,8 Milyon $