Stratejilerimiz

Stratejilerimiz

  • Uluslar arasılaştırma ve Bölgeler arasılaştırma konularında firmaların rekabet edebilirliğinin ve ihracat performanslarının geliştirilmesi,
  • Sektör firmalarına, küresel pazarın gerektirdiği nitelik ve nicelikte inovasyon yapabilecek kapasitenin kazandırılması
  • İmalatçı firmalar arasında güven tesisi ile ortaklaşa rekabetin önünün açılması,
  • Her kademede ihtiyaç duyulan nitelikli çalışan sayısının temin edilmesi,
  • Ürün özelinde müşteri taleplerinin proaktif algılanması