Yavuz Özutku'nun Mesajı

Yavuz Özutku'nun Mesajı

Ekonomi Bakanlığı Türkiye için büyük ama ulaşılabilir hedefler koyduğu “2023 Türkiye İhracat Stratejisi” ile; ülkemiz ekonomisini 2023 yılında yıllık 500 milyar dolar ihracat geliri ile Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline dönüştürmek üzere kapsamlı tedbirler almaktadır. Ekonomi Bakanlığı’nın temel araçlarından birisi de, rekabet gücünü artırma amacı doğrultusunda 2023’e doğru giderken gelecek vaat eden sektörlerde kümelerin oluşturulması ve geliştirilmesidir. Kümeler, üye şirketlerin yenilik için işbirliği yapabilecekleri, rekabet becerilerini geliştirebilecekleri ve böylece yeni uluslararası pazarlara kolaylıkla girebilmelerini destekleyecek ekosistemlerdir.

Ekonomi Bakanlığı KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi aracılığıyla 2011-2013 döneminde, Türkiye’de bir ilk olan Kümelenme Bilgi Merkezleri’ni 5 şehirde, belirlenmiş 5 öncelikli sektörde küme destek hizmetleri sunmak üzere İşbirliği Kuruluşlarının ve firmalarımızın hizmetine sunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı’nın bu projedeki amacı; katılan tüm şirketlerin ve yerel ortakların rekabet gücünü artırmaktır. Bu kapsamda, Metal Mutfak Eşyaları Sektörü, Küme Bilgi Merkezlerinin bulunduğu 5 ilden biri olan Kahramanmaraş’ta öncelikli sektördür.

Kümelenme Türkiye'de ve özellikle Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyaları Sanayi’nde muazzam bir potansiyele sahiptir. Kahramanmaraş ve Türkiye ekonomisinin başlıca sektörlerinden birisidir. Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyaları yıllık yaklaşık 182 milyon dolar gayri safi hasıla üreten; dikkate değer şekilde, Türkiye toplam metal mutfak eşyaları üretiminin %54’ünü gerçekleştiren, 58 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye metal mutfak eşyaları ihracatının %28’ini temsil eden ve 110 kayıtlı firmada toplam 3.500 kişiye iş imkanı sağlayan bir büyüklüğe sahiptir.

Bu kümeye ve bölgeye sağlanan küme destek hizmetleri; bölgenin ekonomik analizini, tedarik ve değer zinciri temelinde geliştirilen sektör analizini, 3 yıllık ihracat yol haritasını da içeren sektör stratejisini, yerel ihtiyaçlara uygun danışmanlık ve eğitim programlarını ve yabancı uzmanların görevlendirildiği interaktif çalıştayları kapsamaktadır.

Sektör Stratejisi; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, üreticiler, tüccarlar ve ilgili kamu kuruluşlarından elde edilen önemli girdilerle yürütülen titiz bir süreç sayesinde oluşturulmuştur. 2013-2016 Eylem Planı, uluslararası pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi, ortak bir marka ve yepyeni bir “Ticaret ve İhracatı Geliştirme Merkezi-TİGEME” oluşturulması üzerine kuruludur.

Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyaları Kümesi, Türkiye’nin gelişmiş küresel rekabet gücü kazanmasına büyük katkıda bulunacaktır. Daha rekabetçi firmalar, yeni açılan şirketler, yabancı yatırımlar ve gelişmiş işgücü yetenekleriyle birlikte, Metal Mutfak Eşyaları Sektörünün Kahramanmaraş’taki yükselişini izlemek bizim için büyük bir onurdur.